Szkoła Podstawowa w Godowie
 
 
Szkoła Podstawowa w Godowie
 

Strona główna

 

 
 • Obchody Święta Niepodległości

  „Znów na mapie świata polskie państwo gości.

  Nikt nam nie zabierze już niepodległości.

  Ojczyzna wolna, znowu wolna.

  Tak bije serce, huczą skronie, dziś wolności kanonada.

  Witamy wszyscy niepodległość i 11 listopada”.

   

  Każdy polski patriota doskonale wie, iż życie w wolnym kraju jest czymś nieocenionym. Przez wiele długich lat nasi przodkowie nie mogli dostąpić tego jakże znaczącego przywileju. Byli zdani na łaskę i niełaskę  wrogich państw zaborczych. Jednak po zakończeniu I wojny światowej  nadszedł od dawna wyczekiwany  dzień. Był to 11 listopada 1918 roku. Odmienił on wkrótce nieszczęśliwe losy zniewolonego kraju i jego mieszkańców oraz na stałe zagościł w kalendarzu jako jedno z najważniejszych, chętnie obchodzonych świąt państwowych.

  Na pamiątkę tego wydarzenia, w 96. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę upragnionej suwerenności, dnia 12 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej w Godowie odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. W organizację apelu włączyli się uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej. Pod czujnym okiem p. Radosława Guzka wraz ze szkolnym chórem przygotowali wzruszające widowisko w postaci montażu słowno-muzycznego połączonego z projekcją filmu. Wspaniała dekoracja oraz piękne wiersze i patriotyczne pieśni przypominały wszystkim o trudnej historii polskiego kraju, a także o olbrzymim harcie ducha naszych prapradziadów, którzy przez cały czas trwania niewoli, bardzo zawzięcie, dążyli do odzyskania kontroli nad własnym państwem. Dzięki prezentacji multimedialnej zebrani mogli odbyć podróż w czasie i na nowo przeżywać ważne momenty w dziejach narodu polskiego - od I rozbioru, aż do pamiętnego dnia 11 listopada 1918 roku.

  Po występie artystycznym w wykonaniu uczniów głos zabrała pani dyrektor - Wanda Ciepielewska. Dziękując za przygotowanie uroczystości, podkreśliła, iż pamięć o krwawych i tragicznych kartach naszej historii jest patriotycznym obowiązkiem wszystkich Polaków.

  Za życie poświęcone w imię niepodległej ojczyzny winniśmy naszym bohaterom narodowym wdzięczność i szacunek, a wyrazem tego jest dziś – w czasach wolności i suwerenności – pielęgnowanie pamięci o poległych oraz postawa, którą cechuje rzetelne i sumienne wypełnianie swoich obowiązków – także obowiązków ucznia.

  Opracowała: Magdalena Graczak

 • „Czerwone światło – stój, zielone światło – idź…”

  Słowa piosenki o zasadach ruchu drogowego towarzyszyły spotkaniu uczniów SP w Godowie z panem Markiem Wojtasem – Sekretarzem Gminy Pawłów oraz panią Różą Koszarską - Dudą – kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Pawłowie, które odbyło się 7 listopada 2014 r. w budynku szkoły.

  Wizyta poświęcona była bezpieczeństwu dzieci na drogach.

  W słowach skierowanych do uczniów goście szczególnie podkreślili konieczność używania odblasków w czasie poruszania się po drodze. W trosce o ich bezpieczeństwo zachęcali do noszenia przedmiotów odblaskowych, dzięki którym jesteśmy bardziej widoczni na jezdni. W trakcie spotkania dzieci otrzymały materiały odblaskowe w postaci kamizelek i opasek na rękę.

  Spotkanie to miało szczególny charakter edukacyjno – wychowawczy. Utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że odblaski zwiększają bezpieczeństwo pieszych na drodze.

  Opracowała: Ewa Kosmala

 • Pasowanie na Przedszkolaka

  5 listopada 2014 roku dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Godowie miały swój szczególny dzień – Pasowanie na Przedszkolaka.

  W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział również zaproszeni goście: wiceprzewodniczący Rady Gminy w Pawłowie – p. Zdzisław Zapała, dyrektor szkoły – p. Wanda Ciepielewska, rodzice przedszkolaków oraz starsi koledzy i koleżanki.

  Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły w czasie krótkiego pobytu w przedszkolu. Z dużym zaangażowaniem śpiewały piosenki, recytowały wiersze, tańczyły. Po skończonej części artystycznej pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania na przedszkolaka. Na pamiątkę tej chwili każde dziecko otrzymało dyplom. Miłą niespodzianką dla maluchów były upominki przygotowane przez przedstawiciela Rady Gminy, dyrekcję szkoły, rodziców oraz dzieci z grupy oddziału przedszkolnego.

  Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców.

  Opracowała: Justyna Sepiół

 • Wyjazd na basen „RAWSZCZYZNA” do Ostrowca Św.

  Za oknem ziąb, a uczniowie Szkoły Podstawowej w Godowie taplają się w basenie.

  W dniu 29 października 2014 roku, o godz. 8.45 spod  Szkoły Podstawowej w Godowie na basen „Rawszczyzna” do Ostrowca Św. wyjechała 32 osobowa grupa uczniów.

  Pod czujnym okiem opiekunów wycieczki: Anny Kwiecień, Teresy Lutrzykowskiej i Jolanty Zapały zażywali kąpieli w nowoczesnym basenie, jednocześnie doskonaląc technikę pływania.

  Na krytej pływalni w Ostrowcu Św. dzieci miały do dyspozycji zjeżdżalnię, brodzik, jacuzzi i basen. Pod opieką ratowników, którzy spotkanie rozpoczęli od przypomnienia regulaminu korzystania z pływalni, dzieci mogły przez 2 godziny wykazać się umiejętnością pływania oraz korzystać ze wszystkich atrakcji. Na koniec wszyscy podekscytowani i zmęczeni, ale zadowoleni, wrócili autokarem do szkoły. 

  Podstawowym celem wyjazdu na basen było kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi, wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych oraz agitacja sportowa na rzecz zdrowego trybu życia. Spodziewane efekty - nauka czynnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie postaw prozdrowotnych -  zostały w pełni osiągnięte.

  Organizator wycieczki:

  Teresa Lutrzykowska

 • Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów

  20 października 2014 roku pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Godowie złożyli ślubowanie. Przyrzeczenie składali w obecności Pani Dyrektor Wandy Ciepielewskiej, nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

  Następnie wystąpili z programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni – p. Anny Kwiecień. Dzieci wspaniale recytowały wiersze i śpiewały piosenki.

  Życzenia nowo pasowanym uczniom składała Pani Dyrektor oraz uczennice ze starszych klas.  Rodzice wręczyli swoim pociechom piękne upominki. W dalszej części uroczystości uczniowie, nauczyciele oraz rodzice udali się do sali lekcyjnej na słodki poczęstunek.

  Od tej chwili pierwszaki są już pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.

  Opracowała: Anna Kwiecień

 • Szkolny turniej wiedzy o bezpieczeństwie

  16 października 2014 roku w Szkole Podstawowej w Godowie odbył się szkolny turniej wiedzy o bezpieczeństwie dla klas I-III.

  Głównym jego celem było sprawdzenie i utrwalenie wiedzy uczniów z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach oraz odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Zespoły rywalizujące ze sobą sprawnie rozwiązywały zadania konkursowe, zaś rówieśnicy dzielnie dopingowali swoich reprezentantów.

  Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

  I miejsce zajął zespół uczniów z kl. III:

  - Katarzyna Zarychta

  - Paulina Pająk

  - Ola Banasik

  II miejsce zdobył zespół uczniów z kl. I:

  - Piotr Przygoda

  - Kinga Kaźmierczyk

  - Bartosz Mikos

  III miejsce uzyskał zespół uczniów z  kl. II:

  - Aleksandra Piwnik

  - Karolina Pająk

  - Krystian Rycombel

  Wszyscy członkowie drużyn zostali nagrodzeni drobnymi upominkami oraz pamiątkowymi dyplomami. Zwycięski zespół wywalczył również odblaski dla swoich rówieśników.

  Szkolny turniej wiedzy o bezpieczeństwie został zorganizowany przez p. Justynę Sepiół i p. Jolantę Zapałę.

  Opracowała: Jolanta Zapała

 • „Nauczyciele każdego kraju mają – rzec by można – jego przyszłość w swoich rękach”

  Słowa te w pełni oddają ciężar odpowiedzialności, jaki spoczywa na pedagogach. Podobnie jak górnicy, żołnierze oraz przedstawiciele służby zdrowia należą do osób, których praca zawodowa ma szczególny charakter. Dlatego też 14 października każdego roku wszyscy nauczyciele obchodzą swoje święto.

  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Godowie niezmiennie pamiętają o Dniu Edukacji Narodowej. 13 października 2014r. przygotowali bowiem pod kierunkiem p. Renaty Radeckiej i p. Dariusza Dygasa wspaniałą akademię, by uczcić to wyjątkowe wydarzenie.

  Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie pani dyrektor Wanda Ciepielewska powitała w murach naszej szkoły szacownych gości, którzy podczas tego ważnego dnia zaszczycili nas swoją obecnością. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele władz gminy: p. Marek Wojtas – Sekretarz  Gminy Pawłów, p. Róża Koszarska-Duda – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Pawłowie oraz p. Zdzisław Zapała – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Pawłowie. Pani dyrektor gorąco podziękowała za przybycie p. Halinie Piwnik – emerytowanej nauczycielce oraz p. Renacie  Nowak – wiceprzewodniczącej Rady Rodziców. Równie gorąco  powitała uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

  Następnie przedstawiciele władz gminy przekazali p. Wandzie Ciepielewskiej nominację na dyrektora Szkoły Podstawowej w Godowie. Wraz z gronem pedagogicznym złożyli pani dyrektor serdeczne gratulacje i życzyli dalszych sukcesów.

  Pani dyrektor, zabierając głos, przypomniała, jak ważnym dniem jest  14 października dla wszystkich ludzi związanych z edukacją. Nadmieniła, iż nauczyciele to osoby, na których spoczywa wielka odpowiedzialność. Dlatego też każdy pedagog powinien do swej pracy podchodzić z wiarą, pasją i oddaniem. Później życzyła wszystkim nauczycielom prawdziwej satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz wspaniałych owoców w postaci laurów, które zdobędą uczniowie, torując sobie w ten sposób drogę do pięknej przyszłości. W tym momencie uroczystości pani dyrektor podziękowała także wszystkim nauczycielom pracującym w Szkole Podstawowej w Godowie za całoroczną, wytężoną pracę. Wyróżniła kilkoro pedagogów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 z dużym zaangażowaniem wykonywali swoje obowiązki. Do nich została skierowana nagroda dyrektora.

  Następnie zaprezentowali się uczniowie. Pięknymi wierszami oraz piosenkami wyrażali pedagogom swą wdzięczność za cierpliwość, życzliwość, zrozumienie i okazywane serce. Szczerze dziękowali także za codzienny trud włożony w ich wychowywanie, nauczanie oraz przygotowywanie do życia w społeczeństwie jako jego wzorowy obywatel.

  Po skończonej akademii wzruszeni nauczyciele odebrali z rąk swoich podopiecznych symboliczny podarunek w postaci pięknej róży.

  Opracowała: Magdalena Graczak

 • SP Godów mistrzem Gminy Pawłów w Drużynowych Biegach Przełajowych

  W dniu 11.10.2014r. w Pokrzywnicy odbyły się zawody gminne w Indywidualnych i Drużynowych Biegach Przełajowych.

  Znakomicie zaprezentowała się w nich Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Godowie, która uplasowała się na najwyższym stopniu podium i uzyskała tym samym tytuł mistrza Gminy Pawłów w Drużynowych Biegach Przełajowych. Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Godowie wystąpiła w składzie: Maciej Styczyński, Kamil Kwiecień, Wiktor Dulęba, Paweł Mikos, Piotr Mikos. Opiekunem zespołu jest Krzysztof Moskal.

  W rywalizacji indywidualnej na dystansie 1000m drugie miejsce zajął Piotr Mikos, trzecie Maciej Styczyński. W kategorii dziewcząt bardzo dobrze pobiegła uczennica trzeciej klasy – Katarzyna Zarychta, która na dystansie 500m zajęła trzecie miejsce.

  Kolejnym etapem startów naszych uczniów będą już mistrzostwa województwa, które przeprowadzone będą na wiosnę 2015r.

 • Ognisko pierwszaków nad zaporą Wióry

  9 października, w piękny, słoneczny, jesienny dzień, uczniowie kl. I z wychowawczynią i rodzicami udali się na pieszą wycieczkę nad zaporę Wióry.

  Tam miło spędzali czas przy ognisku, piekąc ziemniaki, kiełbaski oraz śpiewając piosenki. Wiele radości sprawiły uczniom konkursy, w których dzieci rywalizowały ze swoimi rodzicami. Zwycięzcy konkursów – w większości dzieci – otrzymały słodycze przygotowane przez wychowawczynię.

  Impreza była udana, uczniowie niechętnie rozchodzili się do domów. Wspólna zabawa z rodzicami przypadła im do gustu.

  Opracowała: Anna Kwiecień

 • Wycieczka do Bałtowa

  Podróże kształcą. To powiedzenie znają wszyscy bardzo dobrze. O jego prawdziwości przekonało się również 36 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Godowie.

  W środę 8 października 2014 r. pod opieką Pani Teresy Lutrzykowskiej, Pani Jolanty Zapały, Pani Anny Dziułki i Pani Doroty Serafin wyruszyliśmy autokarem w kierunku Bałtowa - miejsca, gdzie przed 155 milionami lat szumiało ciepłe morze jurajskie, a w nim bujnie rozwijały się organizmy takie jak koralowce, ramienionogi, małże, ślimaki, jeżowce i amonity. Na trasie zwiedzania znajdowały się liczne tablice z opisami epok geologicznych i poszczególnych gatunków dinozaurów, które wyglądały bardzo realistycznie.

  Na początku zostaliśmy zaproszeni do Sabathówki, gdzie przekraczając bramę, trafiliśmy do świata wiedźm i czarownic – świata, którym władają tajemne moce i w którym to, co niemożliwe staje się realne.

  Po krótkim odpoczynku oraz posiłku wraz z przewodnikiem ruszyliśmy do Jura Parku, gdzie przenieśliśmy się w czasy prehistoryczne i oglądaliśmy różne okazy dinozaurów. Największą atrakcję stanowiły oczywiście rekonstrukcje kilkudziesięciu dinozaurów i innych wymarłych zwierząt naturalnej wielkości, rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej. Dużo emocji na trasie wzbudził wśród nas model roślinożercy jurajskiego - sejsmozaura - długości prawie 50 metrów.

  Największe wrażenie zrobiło na nas prehistoryczne oceanarium. Za pomocą technologii trójwymiarowego przekazu przenosiliśmy się w świat podwodnego życia ogromnych gadów. Mieliśmy okazję spotkać się „oko w oko” z gatunkami, które żyły na Ziemi miliony lat temu.

  Podczas wycieczki oglądaliśmy film w formacie 5D, który dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń dźwiękowych, słuchowych, dotykowych.

  Na koniec udaliśmy się do Parku Rozrywki, gdzie wspaniale spędziliśmy czas, korzystając z przeróżnych karuzeli, gier i innych atrakcji parku.

  Podsumowując, bardzo pozytywnie oceniamy Bałtów - nie tylko bawi, ale też uczy, jest tu wiele atrakcji i każdy znajdzie  coś dla siebie. My z pewnością powrócimy tam zimą, kiedy będzie uruchomiony wyciąg narciarski, a Sabathówka przekształci się w wioskę św. Mikołaja.

  Organizator wycieczki:

  Teresa Lutrzykowska

 • SP Godów mistrzem gminy Pawłów w Mini-Piłce Nożnej dziewcząt

  5 października 2014 r. na boisku w Zespole Szkół  im. Jana Pawła II w Pawłowie odbyły się zawody w mini piłce nożnej dziewcząt szkół podstawowych Gminy Pawłów. Wzięły w nich udział zespoły z Chybic, Dąbrowy, Godowa, Pawłowa oraz Radkowic.

  Mecze rozegrane zostały systemem "każdy z każdym” i w zaciętych pojedynkach najlepsza okazała się drużyna z Godowa, występując w składzie: Marcelina Wróblewska (bramkarka), Natalia Bujak, Martyna Bidzińska, Natalia Janikowska, Amelia Kostrzewa, Paulina Kwiecień, Natalia Migus, Kinga Łodej (opiekun: Krzysztof Moskal).

  Wyniki:

  Chybice – Pawłów 0:0, Godów – Radkowice 0:1, Chybice –  Radkowice 0:0, Godów – Dąbrowa 2:0, Godów – Chybice 0:0, Radkowice – Dąbrowa 0:0, Pawłów – Dąbrowa 0:0, Godów – Pawłów 1:0, Chybice – Dąbrowa 1:0, Pawłów – Radkowice 1:1

  Tabela

  1. Godów          7pkt   3:1
  2. Radkowice     6pkt   2:1
  3. Chybice         6pkt   1:0
  4. Pawłów         3pkt   1:2
  5. Dąbrowa       2pkt   0:3
 • „Kto o zęby zawsze dba, ten piękny uśmiech na twarzy ma”

  We wrześniu dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Godowie wzięły udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków – „Akademii Aquafresh”.

  Maluchy uczestniczyły w zajęciach, podczas których dowiedziały się, m.in.: jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej, dlaczego należy chodzić do dentysty oraz co należy jeść, by mieć zdrowe zęby. We wszystkich zajęciach towarzyszyli dzieciom bohaterowie „Akademii Aquafresh” – pastusie: Lili, Bili, Milki i Barney, którzy wraz z przedszkolakami dzielnie przeganiali „Robaczka-Próchniaczka”.

  Kończąc realizację programu 30 września o godz. 12:00, maluchy wzięły udział w ustanowieniu Rekordu Guinnessa w myciu zębów przez jak największą liczbę dzieci w tym samym czasie. Później przedszkolaki zostały odznaczone naklejką „Pastusiowego Zucha” za systematyczne mycie zębów oraz otrzymały dyplomy za uczestnictwo w programie.

  Każde z nich obiecało dzielnie walczyć z „Robaczkiem-Próchniaczkiem” poprzez codzienne szczotkowanie zębów.

  Opracowała: Justyna Sepiół

 • SP Godów mistrzem gminy Pawłów w Sztafetowych Biegach Przełajowych

  W dniu 27.09.2014r. w Pokrzywnicy odbyły się zawody gminne w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

  Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Godowie w składzie: Maciej Styczyński, Maciej Bidziński, Kamil Kwiecień, Wiktor Dulęba, Damian Bidziński, Dominik Bonia, Paweł Mikos, Patryk Łodej, Piotr Mikos, Kuba Styczyński oraz Jakub Nowak w znakomitym stylu wygrała i tym samym uzyskała tytuł mistrza gminy Pawłów na sezon 2014/2015. Opiekunem zespołu jest Krzysztof Moskal.

 • Wycieczka do Lipia

  Dzieci z punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej w Godowie wspólnie z rodzicami w dniu 19 września 2014 roku wybrali się na wycieczkę kolejką wąskotorową do miejscowości Lipie.

  Wyjazd ten był możliwością integracji obu grup przedszkolnych i ich starszych kolegów. Jednocześnie był to także sposób świętowania Dnia Przedszkolaka.

  Podczas przejażdżki kolejką wąskotorową dzieci miały okazję podziwiać z okien bogatą roślinność oraz bagienny rezerwat Rosochacz. Na leśnej polanie dla uczestników wycieczki przygotowano ciekawe zabawy. W różnorodnych grach aktywny udział brali również rodzice. Następnie dzieci częstowały się smacznymi kiełbaskami upieczonymi przy ognisku.

  Przejazd kolejką był okazją do pokazania najmłodszym atrakcyjnych miejsc najbliższej okolicy. W organizację tej wycieczki duże zaangażowanie wykazali rodzice, którzy zaoferowali wychowawczyniom swoją pomoc oraz zapewnili dodatkową opiekę nad dziećmi.

  Opracowała: Ewa Kosmala

 • TURYSTO! SZANUJ ŚRODOWISKO!

  Pod takim hasłem przebiegała 21. edycja ogólnopolskiej akcji pt. „Sprzątanie Świata”. W tym roku jej celem było zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego człowieka na środowisko naturalne poprzez ograniczanie wytwarzania odpadów oraz selektywną ich zbiórkę.

  19 września 2014 roku uczestniczyli w tej akcji, popularyzującej istotne treści ekologiczne, jak zawsze,  uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Godowie.

  Tego dnia dzieci wraz ze swoimi wychowawcami z wielkim entuzjazmem uprzątnęli ze zbędnych śmieci zieloną przestrzeń wokół budynku szkoły oraz zatroszczyli się o zanieczyszczone, przydrożne tereny okolicznej wsi Godów. Starsi uczniowie natomiast wybrali się w szczególnie ważne dla naszej społeczności lokalnej miejsce. Znajduje się tam bowiem pomnik wybudowany ku czci pomordowanych mieszkańców wsi Żuchowiec i Gębice. Dzięki zaangażowaniu dzieci teren wokół niego został starannie i dokładnie uporządkowany.

  Uczniowie zawsze mile wspominają tę coroczną akcję, gdyż mają szansę brać udział w czymś, co daje im dużo satysfakcji.

  Opracowała: Magdalena Graczak

 • Poznajemy swoją okolicę

  17 września 2014 r. uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Godowie wraz z wychowawczynią Teresą Lutrzykowską wybrali się na wycieczkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. Zwiedzali także Golgotę oraz znajdujące się w niej pamiątki po ks. Jerzym Popiełuszce.

  Wiele emocji dostarczył dzieciom spacer po tzw. „małym zoo” znajdującym się na terenie Sanktuarium. W ogrodzie zamieszkują bowiem liczne egzotyczne zwierzęta, takie jak: lamy, owce kaukaskie, japońskie kaczki, rasowe gołębie, pawie i perliczki Bardzo dziękujemy pani przewodnik - Annie Dziułce za oprowadzenie nas po Sanktuarium i opowiedzenie ciekawych historii związanych z powstaniem tego kościoła.

  Na koniec dzieci udały się na smakowite lody.

  Teresa Lutrzykowska

 • Dni Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Godowie

  W niedzielę 7 września 2014 r. na płycie boiska sportowego w Kałkowie odbył się piknik pod hasłem: „Dni Profilaktyki”. Gospodarzami imprezy byli: Szkoła Podstawowa w Godowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie.

  Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami podczas trwania festynu propagowali treści z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki oraz starali się zwrócić uwagę jego uczestników na zagrożenia, jakie niosą wszelkie używki, a także na destrukcyjny wpływ nałogów na zdrowie i życie człowieka. W tym celu na scenie zaprezentowały się utalentowane dzieci ze Szkoły Podstawowej w Godowie.

  Pierwszą atrakcją, jaką przygotowały, było przedstawienie o zabawnym charakterze pt. „Baśń o kapciuszku”. Fabuła tejże inscenizacji oraz niezwykłe zdolności aktorskie naszych uczniów wprawiły wszystkich w doskonały nastrój. Przybyli mogli również zobaczyć program pod tytułem: „I ty możesz zadbać o swoje bezpieczeństwo”, mówiący o tym, jak należy zachować się w sytuacjach trudnych oraz niebezpiecznych. Ponadto dzieci ze Szkoły Podstawowej w Godowie zaprezentowały scenkę rodzajową pod tytułem: „Sąd nad alkoholem”. Nasi uczniowie zaangażowali się również mocno w przygotowanie wymownych prac plastycznych, zadaniem których było ostrzeganie przed zgubnymi skutkami  nałogów. Wystawę najciekawszych plakatów można było podziwiać podczas  imprezy.

  Oprócz występów naszych uczniów na uczestników festynu czekało mnóstwo innych, równie znakomitych atrakcji. Na scenie zaprezentowały się zespoły: „Okrasa” z Pawłowa, „Echo Adamowa”, „Jarzębina” z Dziurowa. Przed publicznością miała okazję wystąpić także grupa „Altanka Świętokrzyska” z Warsztatów  Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie. Ponadto miłą niespodzianką dla wszystkich był występ lokalnego zespołu „Walowianie”, który został założony na cześć byłego kustosza miejscowego sanktuarium - ks. Czesława Wali.

  W celu uatrakcyjnienia pikniku, dla mieszkańców zorganizowano także zabawne konkurencje sprawnościowe jak: przeciąganie liny, młócenie cepem czy wyścigi na tratwach. Rywalizacja zawodników dostarczała zebranym mnóstwa śmiechu oraz fantastycznej rozrywki. Ponadto nie zapomniano o smakoszach, gdyż przygotowano dla nich pyszne specjały w postaci pieczonych kiełbasek czy też znakomitych, domowych wypieków. Natomiast miłośnicy pamiątek, mogli nabyć lub choćby napawać wzrok, widokiem przepięknych, oryginalnych przedmiotów, wykonanych specjalnie na to wydarzenie przez niezwykle uzdolnione osoby niepełnosprawne. Najmłodsi zaś mieli ogromną uciechę, gdyż – zwłaszcza z myślą o nich - przygotowano dmuchane atrakcje. Fundusze na ten cel zostały pozyskane dzięki przychylności władz gminy.

  Serdeczne słowa podziękowania należą się także naszym sponsorom, którzy wydatnie wsparli finansowo organizację tejże uroczystości, a byli to: Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Pawłowie - pan Zdzisław Zapała, zawsze mocno zaangażowany w życie naszej placówki, państwo Sylwia i Hubert Dąbrowscy oraz państwo Dorota i Jerzy Mikosowie. Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy również w stronę Harcerskiej Grupy Ratowniczej, która przyjęła nasze zaproszenie i edukowała nas w zakresie zagadnień medycznych. Dziękujemy także członkom Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj” za wygłoszenie prelekcji poświęconej walce z nałogami i nieodpłatne serwowanie waty cukrowej oraz Operatorowi Sieci Telefonicznej „Plus” za ufundowanie nagród dla zwycięzców konkurencji sprawnościowych.

  Był to festyn, którego wspomnienie na długo zagości w naszych sercach.

  Opracowała: Magdalena Graczak

 • Żegnajcie nam wakacje, witaj nasza szkoło!

  Dnia 1 września 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Godowie wraz ze swoimi rodzicami oraz nauczycielami uroczyście powitali nowy rok szkolny 2014/2015.

  O godz. 800 cała społeczność przybyła do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie, aby uczestniczyć we Mszy Św., którą sprawował ks. Łukasz Pyszczek. Była ona okazją do zbiorowej modlitwy w intencji wszystkich zgromadzonych w kościele, a także sposobnością do zaniesienia gorących próśb o kolejny pomyślny rok szkolny.

  Następnie, po skończonej Mszy Św. z pośpiechem udano się do budynku szkoły, by tam wziąć udział w oficjalnym rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Pani dyrektor Wanda Ciepielewska bardzo serdecznie i ciepło powitała przybyłych, wśród których nie zabrakło, jak zwykle, znakomitych gości. Swoją obecnością na inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Godowie zaszczycili nas: pan Zdzisław Zapała – wiceprzewodniczący Rady Gminy w Pawłowie, pani Sylwia Dąbrowska – przewodnicząca Rady Rodziców oraz jej zastępczyni - pani Renata Nowak. Pani dyrektor w swoim przemówieniu życzyła wszystkim wiele dobrego, dużo radości oraz szczęścia. Natomiast uczniom i ich nauczycielom życzyła również owocnej, wytężonej pracy, która w przyszłości przyniesie wspaniałe efekty.

  Po części oficjalnej uczniowie naładowani nową, pozytywną energią udali się wraz z wychowawcami do swoich klas.

  Opracowała: Magdalena Graczak

   

 • Pożegnania nadszedł czas….

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Godowie rozpoczęło się dnia 27 czerwca 2014 r. uczestnictwem we Mszy św., którą sprawował katecheta  -  ks. Łukasz Pyszczek, w trakcie której dziękowano za pomyślnie zakończony rok szkolny.

  Następnie wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, a także gości zebranych w budynku szkoły przywitała pełniąca obowiązki  dyrektora - pani Wanda Ciepielewska. W swoim przemówieniu podsumowała miniony rok szkolny, przypomniała o najważniejszych wydarzeniach, a także gratulowała uczniom zdobytych osiągnięć.

  Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie klasy VI przekazali flagę młodszym kolegom, po czym nastąpiło ślubowanie absolwentów klas szóstych. W dalszej części przystąpiono do prezentacji programu przygotowanego przez uczniów kl. V. Ciepłym słowem, gestem i piosenką żegnali starszych kolegów. Szóstoklasiści natomiast  dziękowali nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie.

  W tym momencie uroczystości pani dyrektor przystąpiła do wręczania świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych, a także nagród zdobytych w konkursach, dyplomów i medali. Nie zabrakło wzruszeń i radości.

  Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby już w swoim gronie życzyć sobie miłego  i bezpiecznego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły po wakacjach.

  Opracowała: Magdalena Przygoda

 • Integracyjne spotkanie w Krajnie

        6 czerwca 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Godowie wraz z wychowawczyniami p. Teresą Lutrzykowską, p. Anną Kwiecień i p. Jolantą Zapałą oraz rodzicami p. Sylwią Dąbrowską,  p. Anną Dziułką, p. Dorotą Kaczor,  p. Moniką Kostrzewą i  p. Katarzyną Piwnik wybrali się na wycieczkę do „Parku Miniatur” w Krajnie. Jest to miejsce wyjątkowe, w którym możliwa jest podróż dookoła świata w ciągu jednego dnia. Potrzebne jest tylko kilka minut, by przekroczyć wszystkie granice świata. W Parku Miniatur znajduje się 30 modeli najsłynniejszych cudów architektonicznych świata, m.in.: Świątynia Akropolu, Koloseum, Krzywa Wieża w Pizie, Bazylika św. Piotra, Statua Wolności, Mur Chiński, Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Big Ben, Sfinks, Biały Dom, wodospad Niagara, Świątynia Lotosu, cerkiew w Moskwie.  Niewątpliwą atrakcją było wspólne grillowanie. Czas spędzony razem, pozostawił w nas niezapomniane wrażenia. Wszyscy uczestnicy wyjazdu bawili się doskonale, w pełni korzystając ze wszystkich atrakcji.

  Wyjazd ten stał się świetną imprezą integracyjną dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.  Z wycieczki wszyscy wrócili w doskonałym humorze.

  Organizator wycieczki Teresa Lutrzykowska