Nawigacja

 • Wycieczka rekreacyjno-sportowa

  28 września 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Godowie wraz z opiekunami: p. Anną Kwiecień, p. Teresą Lutrzykowską i p. Jolantą Zapałą wybrali się na basen „Rawszczyzna” do Ostrowca Św.

  Pod opieką ratowników i nauczycieli, którzy czuwali nad bezpieczeństwem, dzieci mogły wykazać się umiejętnością pływania. Miały również wspaniałą okazję korzystać ze wszystkich dostępnych atrakcji, jakimi były: zjeżdżalnia, bicze wodne i jacuzzi.

  Był to kolejny udany wyjazd, który miał na celu przede wszystkim propagowanie wśród naszych uczniów aktywności fizycznej.

  Opracowała: Teresa Lutrzykowska

 • Spotkanie profilaktyczne

  23 września 2015 roku w Szkole Podstawowej w Godowie odbyło się spotkanie z panią Agnieszką Pastuszką – przedstawicielką Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach.

  Przebiegało ono w dwóch etapach. Pierwsze spotkanie przeznaczone było dla uczniów klasy piątej i szóstej, natomiast w drugim zebraniu wzięli udział rodzice. Wygłaszając prelekcję pt. „Biorąc - nie jesteś sobą” przekonywała dzieci i rodziców, iż zażywanie narkotyków lub dopalaczy upośledza funkcje mózgu. Biorąc narkotyki, człowiek traci zdolność do efektywnego myślenia i nauki. Uwrażliwiała również wszystkich uczestniczących w prelekcji na to, iż dopalacze oraz narkotyki  są wyjątkowe niebezpieczne. Na dowód tego zaprezentowała krótkie filmy pokazujące osoby uzależnione od wszelkiego rodzaju narkotyków.

  To było bardzo pouczające, ważne i pożyteczne spotkanie.

  Opracowała: Anna Kwiecień

 • „Od najmłodszego, aż po starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

  18 września 2015 roku już po raz trzeci przedszkolaki z naszej szkoły obchodziły swoje święto.

  W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola uśmiechnięte i w dobrym humorze. Od samego rana świetnie się bawiły. Pani Ewa Kosmala i pani Justyna Sepiół przygotowały dla nich wiele atrakcji. Odpowiedni dobór literatury, piosenek i zabaw integracyjnych zainspirował dzieci do okazywania sobie wzajemnej życzliwości. Wspólne zabawy były okazją do czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Wszystkie maluchy spotkały się również przy ognisku, gdzie z pomocą rodziców piekły kiełbaski. Z radością uczestniczyły także w zabawach w ogrodzie przedszkolnym.

  Z pewnością ten dzień na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.

  Opracowała: Justyna Sepiół

 • Sportowe emocje podczas spartakiady osób niepełnosprawnych

  W piątek, 4 września 2015 roku  uczniowie klasy piątej i szóstej Szkoły Podstawowej w Godowie wraz ze swoimi wychowawczyniami: panią Magdaleną Graczak i panią Katarzyną Pocheć byli świadkami niecodziennego wydarzenia. Uczestniczyli bowiem w Spartakiadzie Sportowej Osób Niepełnosprawnych „Golgota Świętokrzyska”, która odbywała się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie.

  Mimo niesprzyjających warunków i deszczowej pogody dzieci przyjemnie spędziły czas. Miały okazję przyglądać się konkurencjom sportowym, w których brały udział osoby niepełnosprawne. Uczniowie chętnie im kibicowali i zagrzewali  zawodników do zaciętej walki. Dzieci miały również możliwość korzystania z ciekawych atrakcji, jakie specjalnie dla nich przygotowano. Mogły także zjeść pieczoną kiełbaskę oraz posmakować znakomitej, polskiej grochówki.

  Ponadto uczniowie naszej szkoły zostali obdarowani upominkami, za które serdecznie dziękujemy organizatorom tego niepowtarzalnego przedsięwzięcia. Ten szczególny dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci naszych podopiecznych.

  Opracowała: Magdalena Graczak

   

 • Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

  1 września 2015 roku po wakacyjnej przerwie w Szkole Podstawowej w Godowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego.

  Uroczystości miały swój początek w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie, gdzie cała społeczność tłumnie zebrała się, aby uczestniczyć we Mszy Św. sprawowanej przez nowego katechetę – ks. Damiana Wieruszewskiego. Była ona również okazją do wspólnej modlitwy za pomyślny przebieg nadchodzącego roku szkolnego.

  Następnie udano się do budynku szkoły. Tradycyjnie, w tym szczególnym dniu głos zabrała pani dyrektor – Wanda Ciepielewska. Gorące słowa powitania skierowała w stronę uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego. Równie serdecznie powitała przybyłych na tę uroczystość gości: sekretarza Gminy Pawłów – pana Jerzego Kaczora, kustosza Sanktuarium w Kałkowie-Godowie – ks. Zbigniewa Staniosa, przewodniczącą Rady Rodziców – panią Sylwię Dąbrowską oraz jej zastępczynię – panią Renatę Nowak.

  W dalszej części swego przemówienia zwróciła się do uczniów, którym życzyła przyjemności i satysfakcji ze zdobywania wiedzy, rodzicom zadowolenia z sukcesów swoich pociech, a nauczycielom wielu ciekawych pomysłów. W wystąpieniu zaprezentowała również słowa Roberta Anthony’ego: „Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie”. Dodała, że Pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty – uczyniła je tegorocznym mottem.

  Po zakończeniu oficjalnych uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.

  Opracowała: Magdalena Graczak

 • Ogłoszenie

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Godowie informuje, że uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 roku i rozpocznie się mszą świętą odprawioną w Sanktuarium MBB w Kałkowie-Godowie o godz. 800.

  W budynku szkoły uroczystości rozpoczną się o godz. 930.

  Kursy szkolnego autobusu:

  1 września 2015 r.:

  dowóz: Gębice – godz. 7.20 (do Sanktuarium w Kałkowie-Godowie)

  odwóz: szkoła – 10.20 (do Gębic).

  Kolejne dni nauki szkolnej:

  dowóz: Gębice – godz. 7.45 (do szkoły)

  odwóz: szkoła – 14.20 (do Gębic).

 • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Godowie informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas: I, II i IV otrzymają podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN. Rodzice dzieci uczęszczających do tych klas powinni zakupić tylko podręczniki do zajęć dodatkowych, tj. do języka niemieckiego oraz do religii.

  Rodzice uczniów klasy III, gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 574,00 zł netto, będą mogli skorzystać z Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

  Dofinansowanie przysługuje także uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową  w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

   

   

  ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

   

  PUNKT PRZEDSZKOLNY

  KLASA

  PRZEDMIOT

           TYTUŁ, AUTOR

  WYDAWNICTWO

  PP

   

  „Przygoda z uśmiechem” – czterolatek; Bożena Godzimirska, Justyna Mordas, Barbara Nawolska

   

  WSiP

   

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  KLASA

  PRZEDMIOT

  TYTUŁ, AUTOR

  WYDAWNICTWO

   

  0

   

  „Przygoda z uśmiechem” Roczne przygotowanie przedszkolne;  B. Godzimirska, A. Łada-Grodzicka, B. Nawolska, M. Królak

  WSiP

  Religia

  „Jesteśmy dziećmi Bożymi” – pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

  Język angielski

  „Angielski dla starszaków”; Kamila Wichrowska, Olga Wichrowska + karty wyprawkowe

  WSiP

   

  KLASA I

  KLASA

  PRZEDMIOT

  TYTUŁ, AUTOR

  WYDAWNICTWO

   

  I

   

   

  Edukacja wczesnoszkolna

  zakupuje szkoła w ramach dotacji MEN

   

  Język angielski

  zakupuje szkoła w ramach dotacji MEN

   

  Religia

  „Jesteśmy w  rodzinie  Jezusa” – pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

  Spotkanie z językiem niemieckim

  „ABC Deutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1”; Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło, Marta Kozubska,

  „ABC Deutsch. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy I”; Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło, Marta Kozubska.

  PWN

   

   

  KLASA II

  KLASA

  PRZEDMIOT

  TYTUŁ, AUTOR

  WYDAWNICTWO

   

  II

  Edukacja wczesnoszkolna

  zakupuje szkoła w ramach dotacji MEN

   

  Język angielski

  zakupuje szkoła w ramach dotacji MEN

   

  Religia

  „Kochamy Pana Jezusa” pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

  Spotkanie z językiem niemieckim

  ,,Hallo Anna 2. Podręcznik”; Olga Swerlowa

  „Hallo Anna 2. Książka ćwiczeń”; Olga Swerlowa

   

  Lektorklett

  KLASA III

  KLASA

  PRZEDMIOT

  TYTUŁ, AUTOR

  WYDAWNICTWO

   

  III

   

   

   

   

   

   

   

  Edukacja wczesnoszkolna

  „Elementarz XXI”  Ćwiczenia zintegrowane kl. III cz. 1,2,3,4;

  Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień

  Nowa Era

   

  „Elementarz XXI”  Matematyka  kl. III cz. 1,2,3,4;

  Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

  Nowa Era

  „Elementarz XXI”  Podręcznik kl. III cz. 1,2;

  Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień

  Nowa Era

  „Elementarz XXI”  Potyczki językowe. Ćwiczenia z ortografii kl. III;

  Elżbieta Kacprzak

  Nowa Era

  „Elementarz XXI” kl. III -Teczka artysty

  Nowa Era

  „Wyprawka ucznia” kl. III – zestaw pomocy dydaktycznych oraz gier edukacyjnych dla ucznia.

  Nowa Era

  „Elementarz XXI” Muzyka (z płytą CD), kl. III; Monika Gromek, Grażyna Kibach

  Nowa Era

  „Zajęcia komputerowe” Podręcznik z ćwiczeniami i z płytą CD, kl. III; M. Kęska

  Nowa Era

  Język angielski

  „My Word 3. Książka ucznia”; Jennifer Heath

  „My Word 3. Funbook” (zeszyt ćwiczeń); Philip James

  Nowa Era

  Religia

  „Przyjmujemy Pana Jezusa” pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

  Spotkanie z językiem niemieckim

  ,,Hallo Anna 3. Podręcznik”; Olga Swerlowa

  ,,Hallo Anna 3. Książka ćwiczeń”; Olga Swerlowa

   

  Lektorklett

   

  KLASA IV

  KLASA

  PRZEDMIOT

  TYTUŁ, AUTOR

  WYDAWNICTWO

   

  IV

   

  Język polski

  zakupuje szkoła w ramach dotacji MEN

   

   

  Matematyka

  zakupuje szkoła w ramach dotacji MEN

   

  Zajęcia

  komputerowe

  zakupuje szkoła w ramach dotacji MEN

   

  Przyroda

  zakupuje szkoła w ramach dotacji MEN

   

  Historia i społeczeństwo

   zakupuje szkoła w ramach dotacji MEN

   

   

  Zajęcia techniczne

  zakupuje szkoła w ramach dotacji MEN

   

  Plastyka

  zakupuje szkoła w ramach dotacji MEN

   

  Język angielski

  zakupuje szkoła w ramach dotacji MEN

   

  Muzyka

  zakupuje szkoła w ramach dotacji MEN

   

  Religia

  „Jestem chrześcijaninem” pod red. ks. Stanisława Łabendowicza

  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

  Język niemiecki

  „Und so weiter”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV szkoły podstawowej”;  Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło,

  „Und so weiter”. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy IV szkoły podstawowej”;  Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło.

   

  PWN

   

   

  KLASA V

  KLASA

  PRZEDMIOT

  TYTUŁ, AUTOR

  WYDAWNICTWO

  V

  Język polski

  „Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego  dla klasy piątej szkoły podstawowej”; Anna Klimowicz,

  „Teraz polski! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej”; Agnieszka Marcinkiewicz

  Nowa Era

  Język angielski

  “World Explorer 2. Podręcznik do klasy V szkoły podstawowej. Książka ucznia”; Jennifer Heath, Michelle Crawford,

  “World Explorer 2. Podręcznik do klasy V szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń;  Sue Clark

  Nowa Era

  Matematyka

  „Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej”, cz. 1 i 2; Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska,

  „Matematyka z kluczem. Zeszyt ćwiczeń”. Klasa 5 szkoły podstawowej”, cz. 1 i 2; Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

  Nowa Era

  Historia i społeczeństwo

  „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej”; Grzegorz Wojciechowski

  „Wczoraj i dziś. Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej”; Tomasz Maćkowski

  Nowa Era

  Przyroda

  „Tajemnice przyrody 5. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej”; Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer,

  „Tajemnice przyrody 5. Zeszyt ćwiczeń” część 1; Jolanta Golanko, Dominik Marszał, Urszula Moździerz,

  „Tajemnice przyrody 5. Zeszyt ćwiczeń” część 2; Dominik Marszał, Teresa Paczkowska, Joanna Stawarz,

  Nowy atlas. Przyroda. „Świat wokół nas”.

  Nowa Era

  Muzyka

  „Muzyczny świat. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej”; Teresa Wójcik

  MAC

  Plastyka

  „Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej”; Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

  Nowa Era

  Zajęcia komputerowe

  „Ciekawi świata. Zajęcia komputerowe. Podręcznik  dla klas 4-6 szkoły podstawowej”. Jarosław Dulian

   

  Operon

  Zajęcia techniczne

  „Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej”; Lech Łabecki, Marta Łabecka

  Nowa Era

  Religia

  „Wierzę w Boga” pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

  Język niemiecki

  „Mach mit 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej”; Mieczysława Materniak - Behrens, Halina Wachowska

  „Mach mit 2. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej”; Mieczysława Materniak - Behrens, Halina Wachowska

  PWN

   

   

  KLASA VI

  KLASA

  PRZEDMIOT

  TYTUŁ, AUTOR

  WYDAWNICTWO

   

  VI

  Język polski

  „Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego  dla klasy szóstej szkoły podstawowej”; Anna Klimowicz

  „Teraz polski! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej”; Agnieszka Marcinkiewicz

  Nowa Era

  Język angielski

  “World Explorer 3. Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej. Książka ucznia”; Jennifer Heath, Michelle Crawford,

  “World Explorer 3. Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń; Patricia Reilly

  Nowa Era

  Matematyka

  „Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej”; Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska,

  „Matematyka z kluczem. Zeszyt ćwiczeń”. Klasa 6 szkoły podstawowej”, cz. 1 i 2; Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska,

  Nowa Era

  Historia i społeczeństwo

  „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej”; Grzegorz Wojciechowski,

  „Wczoraj i dziś. Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej” cz. 1 i 2; Tomasz Maćkowski

  Nowa Era

  Przyroda

  „Tajemnice przyrody 6. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej”; Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk,

  „Tajemnice przyrody 6. Zeszyt ćwiczeń, klasa 6” część 1; Dominik Marszał, Joanna Stawarz, Monika Mochnacz, Maria Marko-Worłowska,

  „Tajemnice przyrody 6. Zeszyt ćwiczeń, klasa 6” część 2; Dominik Marszał, Joanna Stawarz, Maria Marko-Worłowska, Małgorzata Mańska,

  Nowy atlas. Przyroda. „Świat wokół nas”.

  Nowa Era

  Muzyka

  „I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej”; Monika Gromek, Grażyna Kilbach,

  ,,Zaśpiewajmy! Śpiewnik na cztery pory roku dla uczniów szkoły podstawowej”; Łukasz Bernardy, Anna Gumowska, Jarosław Błachowiak.

  ,,Zagrajmy! Dodatek instrumentalny do nauki gry na flecie, dzwonkach i flażdecie”; Łukasz Bernardy, Anna Gumowska, Jarosław Błachowiak.

  „I gra muzyka. Zeszyt ucznia dla kl. IV – VI”; Monika Gromek, Grażyna Kilbach.

  Nowa Era

  Plastyka

  „Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej”; Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

  Nowa Era

  Technika

  „Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej” oraz dodatek do podręcznika „Rysunek techniczny” Lech Łabecki, Marta Łabecka

  Nowa Era

  Język niemiecki

  „Mach mit! 3”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej”; Joanna Sobańska – Jędrych, Halina Wachowska,

  „Mach mit! 3”. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej ”; Joanna Sobańska – Jędrych, Halina Wachowska

  PWN

  Zajęcia komputerowe

  „Ciekawi świata. Zajęcia komputerowe. Podręcznik  dla klas 4-6  szkoły podstawowej z płytą CD”; Jarosław Dulian

  Operon

  Religia

  „Wierzę w Kościół” Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej pod red. ks. S Łabendowicza.

  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

   

   

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

  26 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Godowie uroczyście zakończono mijający rok szkolny 2014/2015.

  O godz. 8:00 cała społeczność szkolna pojawiła się w Sanktuarium  Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie, aby uczestniczyć we Mszy Św., którą sprawował ksiądz katecheta – Łukasz Pyszczek. Później wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie o godz. 9:30 miały swój początek oficjalne uroczystości, podsumowujące kolejny rok działalności placówki, który obfitował w wiele pozytywnych wydarzeń.

  Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie szóstoklasiści po przekazaniu sztandaru młodszym kolegom z klasy piątej, złożyli ślubowanie. Przyrzekli, iż będą zawsze godnie reprezentować swoją szkołę.

  W dalszej części uroczystości głos zabrała pani dyrektor – Wanda Ciepielewska. Bardzo serdecznie powitała wszystkich zebranych, wśród których znaleźli się uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście. Swą obecnością na zakończeniu roku szkolnego zaszczycili nas: Kustosz Sanktuarium w Kałkowie-Godowie – ks. Zbigniew Stanios, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Pawłowie – p. Zdzisław Zapała, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Sylwia Dąbrowska oraz jej zastępczyni - pani Renata Nowak

  Następnie na scenie można było podziwiać uczniów klasy szóstej, którzy w tym roku szkolnym zakończyli kolejny etap swojej edukacji, a nadchodzący  rok szkolny 2015/2016 witać będą już  z nowymi kolegami w gimnazjum. Swym  niezwykle humorystycznym występem, przygotowanym pod kierunkiem pani Krystyny Niewczas, rozbawili zebraną publiczność. Szczególnie także  podziękowali nauczycielom i wychowawczyni za wieloletni trud włożony w ich wychowywanie, nauczanie oraz za miłe wspomnienia, które na długo pozostaną  w ich pamięci. Ponadto z łezką w oku przypominali sobie dni spędzone w murach Szkoły Podstawowej w Godowie. Wypełnione były one nie tylko nauką, zdobywaniem solidnego wykształcenia oraz zmierzaniem ku dorosłości, ale także szaloną zabawą, psotami i figlami.

  W dalszej części uroczystości uczniowie klasy piątej zaprezentowali program artystyczny, by pożegnać starszych kolegów, z którymi tyle lat spotykali się na szkolnych korytarzach. Wnet zabrzmiały słowa piosenki „Szczęśliwej drogi już czas” z repertuaru polskiego wokalisty - Ryszarda Rynkowskiego. Na zakończenie występu piątoklasiści obdarowali swoich kolegów skromnymi upominkami i ręcznie wykonanymi medalami.

  Potem przyszła pora na wyróżnienie uczniów, którzy w mijającym roku szkolnym sumiennie wywiązywali się ze szkolnych obowiązków, osiągając tym samym bardzo dobre wyniki w nauce. Nie zapomniano również o tych, którzy godnie reprezentowali szkołę w różnorodnych zawodach sportowych, zdobywając wysokie lokaty. Wzorowi uczniowie odebrali z rąk pani dyrektor świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe,  natomiast  młodzi, uzdolnieni sportowcy - pamiątkowe dyplomy i medale.

  Następnie pani dyrektor życzyła wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal, by odebrać swoje cenzurki.

  Opracowała: Magdalena Graczak

 • Już za chwilę…wakacje!

  Już wkrótce upragnione wakacje, dlatego 24 czerwca 2015 roku przedszkolaki wraz z rodzicami oraz paniami: Ewą Kosmalą i Justyną Sepiół postanowiły pożegnać mijający rok szkolny.

  Przy płomieniach ogniska pieczono smakowite kiełbaski. Dodatkowo ogromną frajdę sprawiła maluchom pani Paulina Surowiec, która pięknie pomalowała ich dziecięce twarzyczki. Radosne miny przedszkolaków świadczyły o dobrej zabawie i mile spędzonym czasie.

  Opracowała: Justyna Sepiół

 • Zwiedzamy ciekawe zakątki Polski

  Dnia 8 czerwca 2015 roku dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Godowie pod opieką pań: Teresy Lutrzykowskiej, Anny Kwiecień i Jolanty Zapały udali się autokarem na wycieczkę do Kurozwęk i Ujazdu.

  Celem wyjazdu było m.in. zwiedzenie pięknego pałacu z XV wieku, poznanie jego historii, a także obejrzenie lochów pełnych tajemnic i zwierząt w niewielkim zoo. Główną i największą atrakcją wycieczki była możliwość zobaczenia na „własne oczy” prawdziwych bizonów amerykańskich.

  Drugim etapem podróży, który wzbudził wiele emocji, było zapoznanie się z fragmentem historii XVII-wiecznej Polski. Uczestnicy wycieczki z zaciekawieniem wysłuchali legend i opowieści o dziejach zamku w Ujeździe oraz jego fundatorze – Krzysztofie Ossolińskim. Szczególne zainteresowanie wzbudziła ciekawostka dotycząca konstrukcji budowli wzniesionej w oparciu o kalendarz.

  Pogoda i dobre humory dopisywały, a uczniowie mogli podziwiać stada pasących się bizonów i zwiedzać podziemne korytarze pałacu w Kurozwękach.

  Podróż autokarem była urozmaicona różnymi konkursami wiedzy przygotowanymi przez pana przewodnika. Dzieci zmęczone, ale bardzo zadowolone wróciły do Godowa, gdzie czekali już stęsknieni rodzice.

  Serdecznie dziękujemy rodzicom: pani Sylwii Dąbrowskiej, pani Annie Dziułce, pani Dorocie Kaczor oraz panu Piotrowi Sidwie za pomoc w opiece nad dziećmi podczas tej wycieczki.

  Organizator wycieczki: Teresa Lutrzykowska

 • Wolne miejsca w Punkcie Przedszkolnym przy SP w Godowie

  Informujemy, iż Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Godowie dysponuje jeszcze wolnymi miejscami dla dzieci 3 - 4 letnich.

  Praca dydaktyczno - wychowawcza oraz opiekuńcza prowadzona jest codziennie

  w godzinach od 800 do 1300. Maluchy przebywają w naszej placówce nieodpłatnie.

  Przedszkole zapewnia swoim małym „klientom” nie tylko wychowanie i nauczanie przewidziane w podstawie programowej oraz bezpieczeństwo, ale dodatkowo oferuje zajęcia stymulujące rozwój mowy z logopedą.

  Osoby zainteresowane posłaniem dziecka do naszej placówki prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny-  41 272 15 10.

 • PIKNIK RODZINNY

  1 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Godowie był dniem pełnym życzeń i radości. Obchodzono bowiem trzy ważne uroczystości: Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka.

  Licznie przybyłych rodziców i dzieci powitała pani dyrektor - Wanda Ciepielewska, składając świętującym najserdeczniejsze życzenia. Natomiast dzieci wdzięczne mamom i tatusiom za trud wychowania, zaprezentowały im program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Ewy Kosmali i pani Justyny Sepiół. Rodzice otrzymali również od swoich pociech własnoręcznie wykonane upominki. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego świętowania w ogrodzie szkolnym, gdzie czekały kiełbaski z grilla oraz stół pełen słodkości.

  Spotkanie przebiegało w radosnej i rodzinnej atmosferze.

  Opracowała: Justyna Sepiół

 • Spotkanie integracyjne z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Godowie

  29.05.2015 r. uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Godowie już po raz kolejny spotkali się z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w  Kałkowie – Godowie.

  Pani pedagog Małgorzata Mikos przedstawiła swoich niepełnosprawnych podopiecznych oraz w ciekawy sposób opowiedziała o ich życiu.   

  Celem spotkania o charakterze integracyjno - edukacyjnym było wspólne wykonanie figurek z masy solnej i zwierzaków z sianka  oraz zapoznanie uczniów ze specyfiką funkcjonowania warsztatu. Uczniowie mogli przyjrzeć się, w jaki sposób powstają niektóre wyroby w poszczególnych pracowniach, poznali zasady pracy przeróżnych maszyn, urządzeń i przyrządów.

  To miłe spotkanie  zakończyło się słodkim poczęstunkiem i projekcją filmu prezentującego przygotowane przez podopiecznych WTZ przedstawienie teatralne pt.: „Zakochany żebrak”.

  Opracowała: Katarzyna Pocheć

 • Turniejada dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Godowie

  28.05.2015 r. w Szkole Podstawowej w Godowie w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich odbyły się rozgrywki sportowe dla uczniów klas IV-VI. Przewidziano także konkurencje, w których uczniowie rywalizowali z nauczycielami. Z uwagi na niesprzyjającą pogodę wszystkie zaplanowane gry i zabawy odbyły się na sali gimnastycznej. Uczestnicy chętnie  współzawodniczyli ze sobą w następujących konkurencjach:

  • biegi: z przeszkodami, z pałeczką lekkoatletyczną, ze skakanką, z łyżeczką i piłeczką, z piłką na czworakach,  z przełożeniem szarfy;
  • skoki: na jednej nodze, z woreczkiem, skok w dal;
  • rzuty: piłką do kosza, piłkami do celu, woreczkami do skrzyni, kółkiem serso;
  • turniejowych:  piłki nożnej, piłki siatkowej.

  Pomimo, że pojedynki były bardzo zacięte, przebiegały w sportowej atmosferze z zachowaniem zasad zdrowej rywalizacji. Po wyczerpujących rozgrywkach zwycięska okazała się  klasa VI. Jak zwykle przy takich imprezach bywa, nie zabrakło emocji i woli walki. Uczestnicy zawodów zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.

 • SPORT „NA WESOŁO”

  Dnia 27.05.2015 r. w Szkole Podstawowej w Godowie w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej zorganizowały zabawy sprawnościowe i rozgrywki sportowe dla uczniów klas I – III oraz ich rodziców.

  Wszyscy z wielką radością i zaangażowaniem uczestniczyli w rozgrywanych konkurencjach, takich jak: „Skoki kangurów”, „Kozłowanie piłki”, „Przeciąganie liny”, „Bieg slalomem”, „Toczenie piłki slalomem i z powrotem”, „Wyścigi piłek w rzędach”, „Skoki zajączków” i inne. Dobrej zabawie towarzyszył bezustanny doping i duch zdrowej, sportowej rywalizacji. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji w nagrodę otrzymywali lizaki. Niektórym udało się uzbierać pokaźną ich ilość.

  Na koniec na wszystkich uczestników czekała słodka niespodzianka przygotowana przez rodziców.

  Opracowała: Jolanta Zapała

 • „Wasz wysiłek doceniamy, ale dziś my wygrywamy!”

  Tak brzmiał jeden z wielu okrzyków sportowych, które zagrzewały przedszkolaków i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Godowie do walki w czasie zabaw i gier sportowych rozgrywanych 26.05.2015 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

  Wielka wola zwycięstwa i entuzjazm towarzyszyły zarówno dzieciom jak i rodzicom. Zaproszeni goście mieli okazję przypomnieć sobie zabawy swojego dzieciństwa oraz uczestniczyć w oryginalnych wersjach niektórych gier, takich jak: „Rzut beretem”, „Wyścigi na kocach”, „Załóż spódnicę!”

  Imprezę zorganizowały i przeprowadziły panie: Ewa Kosmala i Justyna Sepiół.

  Opracowała: E. Kosmala

 • Rocznica pacyfikacji wsi Żuchowiec i Gębice

  W niedzielę, 24 maja 2015 roku obchodzono 72. rocznicę I pacyfikacji wsi Żuchowiec i Gębice. Uroczystości odbyły się na skraju pobliskiego lasu, przy jednym z pomników wzniesionych na cześć ofiar hitlerowskich zbrodni dokonanych w 1943 roku.

  Wzięli w nich udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Godowie, mieszkańcy okolicznych wsi oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Pawłów – Pan Marek Wojtas, Sekretarz Gminy – Pan Jerzy Kaczor, Kustosz Sanktuarium w Kałkowie-Godowie – Ks. Zbigniew Stanios, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Pawłowie – Pan Zdzisław Zapała, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Pawłowie – Pan Karol Zuba, członek Rady Miasta Starachowice – Pan Sylwester Kwiecień oraz drużyna strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałkowie.

  Uroczystość rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej w Godowie – Pani Wanda Ciepielewska, która przypomniała tragiczne karty historii z maja i listopada 1943 roku oraz podkreśliła, że naszym moralnym, a także patriotycznym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o wszystkich ofiarach tego bestialskiego mordu – i tych rozstrzelanych, i tych, którzy zginęli w płomieniach, i tych, którym udało się przeżyć tamtą gehennę, ale odcisnęła ona w ich umysłach niezatarte piętno. Zwróciła się do wszystkich zebranych z apelem, aby szczera modlitwa, krzepiąca pieśń oraz słowa poety były naszym hołdem złożonym pamięci ofiar tamtych tragicznych wydarzeń.

  Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Godowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Magdaleny Graczak, Pani Anny Kwiecień i Pana Dariusza Dygasa, który nawiązywał do bolesnych wydarzeń z czasów II wojny światowej. Dzieci z wielkim przejęciem recytowały wzruszające utwory poetyckie, a chór szkolny zachwycał wszystkich zebranych pięknym wykonaniem piosenek o tematyce patriotycznej i żołnierskiej. Na koniec swojego występu uczniowie zgodnie przyrzekli, że będą czcili pamięć poległych i nigdy nie zapomną o naszej burzliwej przeszłości.

  W intencji wszystkich pomordowanych została odprawiona msza święta, którą celebrował Ks. Kustosz Zbigniew Stanios. W wygłoszonej homilii podkreślił, jak ważne jest krzewienie uczuć patriotycznych wśród młodego pokolenia i pamięć o polskiej historii.

  Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców na płycie pomnika przez przybyłe delegacje.

 • Europejski Dzień Języków Obcych

  15 maja 2015r. w Szkole Podstawowej w Godowie świętowaliśmy Dzień Języków Obcych. W tym dniu uczniowie naszej szkoły mogli poszerzyć swoją wiedzę o Krajach Unii Europejskiej oraz wziąć udział w różnorodnych zabawach i konkursach językowych.

  Program imprezy składał się z dwóch części. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VI pod okiem p. Krystyny Niewczas. W trakcie występu pt. „Podróż Krajami Europy” dowiedzieliśmy się różnych ciekawostek o krajach europejskich takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Francja, Grecja, Hiszpania oraz Polska. Nasi artyści zapewnili nam świetną zabawę podczas humorystycznych scenek, przerywanych akcentami w postaci piosenek z różnych państw.

  W dalszej części programu uczniowie wszystkich klas brali udział w Konkursie Wiedzy o Krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Uczestnicy zmagali się z pytaniami dotyczącymi języków, kultury i zwyczajów tych państw. Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki.

  W następnej konkurencji uczestniczyli uczniowie klas IV-VI. Spośród nich wybrane zostały drużyny, których zadaniem było napisanie i przetłumaczenie jak największej liczby słówek w języku angielskim i niemieckim w ciągu jednej minuty. W rywalizacji zwyciężyła klasa VI, która została nagrodzona słodkościami oraz gorącymi oklaskami.

  Tegoroczne obchody Dnia Języków Obcych łączące zabawę z nauką dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń i emocji uczniom naszej szkoły.

  Imprezę zorganizowały p. Krystyna Niewczas i p. Ewelina Lipa.

  Opracowała: Ewelina Lipa

 • Wycieczka rekreacyjno-sportowa na basen „Rawszczyzna” do Ostrowca Św.

  Dnia 12.05.2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Godowie wraz z opiekunami: p. Anną Kwiecień, p. Teresą Lutrzykowską i p. Jolantą Zapałą wybrali się na basen „Rawszczyzna” do Ostrowca Św.

  Pod opieką ratowników i opiekunów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem, dzieci mogły wykazać się umiejętnością pływania oraz korzystać ze wszystkich dostępnych atrakcji: zjeżdżalni, biczów wodnych oraz jacuzzi.

  Po dwugodzinnych szaleństwach w basenie wszyscy udali się do Mc Donalds. Był to kolejny udany wyjazd mający na celu upowszechnianie aktywności fizycznej. Następny wyjazd już po wakacjach.

  Opracowała: Jolanta Zapała

 • Święto Konstytucji 3 Maja

  5 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej w Godowie odbyła się akademia z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

  Apel miał formę krótkich inscenizacji, które zostały przygotowane przez uczniów klasy czwartej, piątej i szóstej pod kierunkiem pani Magdaleny Graczak. O piękną oprawę muzyczną akademii zadbał chór szkolny wraz z opiekunem – panem Dariuszem Dygasem.

  W trakcie przedstawienia przypomniano zebranym tragiczny moment w historii naszego kraju, jakim był pierwszy rozbiór Polski. Następnie na specjalnie zwołanej konferencji prasowej zjawił się sam król Stanisław August Poniatowski z Izabelą Branicką. Opowiedział o okolicznościach uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji.

  Na koniec głos zabrała pani dyrektor – Wanda Ciepielewska. Serdecznie podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości.

  Opracowała: Magdalena Graczak

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Godowie
  Godów 56
 • 41 2721510

Galeria zdjęć